Kontakt

AGR s.r.o.

98044 Lenartovce  97

 

Kontaktná osoba: Július Kurčík ml.

Tel.: 0918107540

E.mail: agr@k-mail.sk , agr@kurcik.sk

 

IČO: 36774910

IČ DPH: SK2022372143

 

Číslo účtu: 2628056770/1100

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2805 6770